Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн сургалт

Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны болон төрийн өмчит, аж ахуйн тооцоот, сургууль, цэцэрлэг, төрийн бус сургуул ...

“САЙН ЯВАХ САНААНЫХ, ЁС СУРТАХУУН”

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйг өндөржүүлэх шаардла ...

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналтын картыг нэвтрүүлэх нь

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа, албан хаагчдыг хариуцлагажуулах ажлын хүрээнд "Байгуул ...

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Монгол улсын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн 14.1, “Улаанбаатар Лифт” НӨҮГ-ын “Хөдөлмөрийн ...

Өгөөмөр өдөр 2019

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 5 сарын 20-ны өдрийн А/143-р тушаалын дагуу дүүрэг бүр  Засаг даргын ...

Next Prev
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн сургалт

Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны болон төрийн өмчит, аж ахуйн тооцоот, сургууль, цэцэрлэг, төрийн бус сургууль, эмнэлэг зэрэг нийт 1278 байгууллагад “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийг явуулахаар шийдвэрлэсэнтэй холбо ...Дэлгэрэнгүй »

scroll to top