Захиалагчийн хяналт

Захиалагчийн хяналт Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны засварын ажил ЗАА-БУ2018-110/420 дуга ...

ERP-Системд амжилттай нэгдлээ.

ННЗБ-н албан бичиг EDOC, болон бүтээн байгуулалтын Open ulaanbaatar, санал гомдол хүлээж авдаг Smart city гэх зэрэг ...

Беларусь улсын лифтны үйлдвэртэй хамтран ажиллахаар зөвшилцөж байна.

  Беларусь улсын Могилёвлифтмаш лифтны үйлдвэрийн инженерүүд болон удирдах зөвлөлийн гишүүд,  манай улсад байг ...

Беларусийн Аж үйлдвэрийн сайд Улаанбаатарт лифтний үйлдвэр байгуулах санал тавилаа

Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа лифт олон жилийн эдэлгээнээс үүдэн хуучирч,  ашиглалтын шаардлага хангахаа бо ...

Next Prev
scroll to top