Лифтийн бүтэц

Лифтийг машины өрөө, хонгил, худаг гэсэн 3 хэсэгт хуваана. 1. Машины өрөөнд: - Хөдөлгүүр, редуктор, муфт, тоормос, ...

2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол ...

ERP цахим системийн сургалт, зөвлөгөөн боллоо

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг ...

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

"Улаанбаатар Лифт" НӨҮГ, "Улсын нэгдүгээр төв" эмнэлэгтэй хамтран эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн ха ...

ЛИФТЧИН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

      Нийслэл хотын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа лифтний ашиглалт, үйлчилгээг хариуцах мэргэжлийн боловсон хүчин бэлт ...

Next Prev
scroll to top