About Administrator

Иргэд, олон нийтийг шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас  урьдчилан сэргийлэх эргүүлээр ажиллаж байна

Иргэд, олон нийтийг шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх эргүүлээр ажиллаж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 10 дугаар зарлиг, Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 30, 39, 62, 63 дугаар тогтоол, Улсын онцгой комиссын 2020 оны тогтоол, ши ...

Дэлгэрэнгүй »
Шинэ коронавируст (COVID-19) халдвараас урьдчилан сэргийлж ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэлээ

Шинэ коронавируст (COVID-19) халдвараас урьдчилан сэргийлж ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэлээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 30, 39 дүгээр тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын "Халдва ...

Дэлгэрэнгүй »
Монгол улсын Засгийн газрын 291 дүгээр тогтоол, 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн ажлын хүрээнд хамтарсан уулзалт зохион байгуулагдлаа

Монгол улсын Засгийн газрын 291 дүгээр тогтоол, 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн ажлын хүрээнд хамтарсан уулзалт зохион байгуулагдлаа

Монгол улсын Засгийн газрын 291 дүгээр тогтоол “Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт”, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 2020 оныг “Нэг ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top