Monthly Archives: October 2018

ЛИФТИЙГ УГСРАХ ТЕХНОЛОГИ

ЛИФТИЙГ УГСРАХ ТЕХНОЛОГИ

Лифтийн угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө лифтийн эд анги бүрэн ирсэн эсэх, хэрэглэх багаж тоног төхөөрөмж бүрэн бүтэн байгааг шалгаж тоолох, угсрах ажилчиддаа аюулгү ...

Дэлгэрэнгүй »
АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2018

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2018

Төсвийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, 18 дугаар зүйлийн 18.2 Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу "Улаанбаатар Лифт" НӨҮГ-ын 2017 оны 12 дугаар сары ...

Дэлгэрэнгүй »
ERP-СИСТЕМД НЭГДЛЭЭ.

ERP-СИСТЕМД НЭГДЛЭЭ.

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.17, 5.18 дахь заалт болон Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/107 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлы ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top