Daily Archives: 2019-01-09

2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай

2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 198 дугаар захирамж, Засгийн газры ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top