Daily Archives: 2019-04-02

Төрийн албан хаагчдын сургалт

Төрийн албан хаагчдын сургалт

     Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн үйлчилгээнд шинэ соёл, стандартыг нэвтрүүлэх, хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг бий болгох зорилгоор ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top