Daily Archives: 2019-06-12

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналтын картыг нэвтрүүлэх нь

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналтын картыг нэвтрүүлэх нь

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа, албан хаагчдыг хариуцлагажуулах ажлын хүрээнд "Байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаанд хяналтын картыг нэвтрүүлэх нь" с ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top