Daily Archives: 2019-06-18

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн сургалт

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн сургалт

Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны болон төрийн өмчит, аж ахуйн тооцоот, сургууль, цэцэрлэг, төрийн бус сургууль, эмнэлэг зэрэг нийт 1278 байгууллагад “Төрийн байгууллагын ажл ...

Дэлгэрэнгүй »
scroll to top