Үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ?

Лифтийг хэвийн ашиглахын тулд лифтийг ашиглалтанд хүлээн авахдаа үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ?
– Лифт угсрах, ашиглах заавар, лифтийн угсаргааг үзүүлсэн зураг, лифтийн цахилгааны болон электрон системийн угсралтын схем, лифтийн электрон системийг тохируулах заавар, лифтийн бүртгэлийн дугаар паспортын хамт, лифтийн баригч, хурд хязгаарлагч, хаалганы түгжээ, буфер болон бусад шаардлагатай элементийг туршсан акт, лифтэнд бүрэн магадлал хийсэн актыг хүлээн авах ёстой.

Үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ? Reviewed by on . Лифтийг хэвийн ашиглахын тулд лифтийг ашиглалтанд хүлээн авахдаа үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ? - Лифт угсрах, ашиглах заавар, Лифтийг хэвийн ашиглахын тулд лифтийг ашиглалтанд хүлээн авахдаа үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс ямар материалыг хүлээн авах ёстой вэ? - Лифт угсрах, ашиглах заавар, Rating: 0
scroll to top