ERP-СИСТЕМД НЭГДЛЭЭ.

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.17, 5.18 дахь заалт болон Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/107 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “UB ERP”  дотоод удирдлагын системийг хөгжүүлэн, Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудад 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үе шаттайгаар нэвтрүүлэхээр болсон билээ. Энэхүү “UB ERP” системд манай байгууллага нэгдсэн бөгөөд энэ нь албан бичиг болон санал гомдол хүлээж авдаг smart city гэх зэрэг үйлдлүүдийн цогц программ юм.

logo001 nuur (1)

ERP-СИСТЕМД НЭГДЛЭЭ. Reviewed by on . Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.17, 5.18 дахь заалт болон Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/107 дугаар захирамжийн хэрэг Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.17, 5.18 дахь заалт болон Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/107 дугаар захирамжийн хэрэг Rating: 0
scroll to top