АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2018

Төсвийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, 18 дугаар зүйлийн 18.2 Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу “Улаанбаатар Лифт” НӨҮГ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийв.

ХӨОРБХА

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2018 Reviewed by on . Төсвийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, 18 дугаар зүйлийн 18.2 Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу "Улаанбаатар Лифт" НӨҮГ-ын 2017 Төсвийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, 18 дугаар зүйлийн 18.2 Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу "Улаанбаатар Лифт" НӨҮГ-ын 2017 Rating: 0
scroll to top