ЛИФТИЙГ УГСРАХ ТЕХНОЛОГИ

Лифтийн угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө лифтийн эд анги бүрэн ирсэн эсэх, хэрэглэх багаж тоног төхөөрөмж бүрэн бүтэн байгааг шалгаж тоолох, угсрах ажилчиддаа аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийг танилцуулах ба ажилчид нь бие биенийгээ хянаж, өөрсдөө аюулгүйн арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Үүнд: Аюулгүйн малгай өмсөх, аюулгүйн бүс бүслэх, хонгил дотор дээр болон доор нэгэн зэрэг ажиллахгүй байх. Цахилгааны хэрэгсэлтэй харьцах үед хатуу ултай гутал өмсөхийг хатуу хориглодог.

Угсралтын ерөнхий зүйлс: Угсралт хийхийн өмнөх бэлтгэл ажил; Хэмжилт хийж, дүүжин утас татах; Зам төмөр угсрах; Машины өрөө, хонгил дахь тоног төхөөрөмжүүдийг угсрах; Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт болон бусад зүйлс багтана.

ЛИФТИЙГ УГСРАХ ТЕХНОЛОГИ Reviewed by on . Лифтийн угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө лифтийн эд анги бүрэн ирсэн эсэх, хэрэглэх багаж тоног төхөөрөмж бүрэн бүтэн байгааг шалгаж тоолох, угсра Лифтийн угсралт суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө лифтийн эд анги бүрэн ирсэн эсэх, хэрэглэх багаж тоног төхөөрөмж бүрэн бүтэн байгааг шалгаж тоолох, угсра Rating: 0

[video id="https://www.youtube.com/watch?v=uX9i5YAVhQw" type="youtube"]

scroll to top