Захиалагчийн хяналт

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны засварын ажил ЗАА-БУ2018-110/420 дугаартай багц-1 ажлын гэрээг “Төвхөн трейд” ХХК-тай 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан байгаа. Тус гэрээт ажлаар Баянгол дүүрэг 1 дүгээр хороо 71 дүгээр байрны 5 дугаар орц, Баянгол дүүрэг 5 дугаар хороо 6 дугаар байрны 1 дүгээр орц, Баянгол дүүрэг 9 дүгээр хороо 3/2 дугаар байрны 2 дугаар орцны 3 ширхэг цахилгаан шат тус тус шинэчлэгдэж байна. “Төвхөн трейд” ХХК нь гэрээт ажлын 3 ширхэг цахилгаан шатыг БНХАУ-ын Шанхай Эденбург группээс захиалж нийлүүлсэн болно. Цахилгаан шатууд ажлын талбай дээр бууж, үндсэн эд ангиудын угсралтын ажил хийгдэж дууссан бөгөөд гүйцэтгэлийн хувьд 90 хувьтай явагдаж байна.

1 3 42

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны засварын ажил ЗАА-БУ2018-110/421 дугаартай багц-2 ажлын гэрээг “Төвхөн трейд” ХХК-тай 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр байгуулсан байгаа. Тус гэрээт ажлаар Баянзүрх дүүрэг 6 дугаар хороо К2 дугаар байр, Сүхбаатар дүүрэг 7 дугаар хороо 8 дугаар байрны 4 дүгээр орц, Сонгинохайрхан дүүрэг 19 дүгээр хороо 8А байрны 3 дугаар орцны 3 ширхэг цахилгаан шат тус тус шинэчлэгдэж байна. “Төвхөн трейд” ХХК нь гэрээт ажлын 3 ширхэг цахилгаан шатыг БНХАУ-ын Шанхай Эденбург группээс захиалж нийлүүлсэн болно. Цахилгаан шатууд ажлын талбай дээр бууж, үндсэн эд ангиудын угсралтын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийн хувьд 30 хувьтай явагдаж байна.

 5 6 7 8

 

Захиалагчийн хяналт Reviewed by on . Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны засварын ажил ЗАА-БУ2018-110/420 дугаартай багц-1 ажлын гэрээг “Төвхөн трейд” ХХК-тай 2018 оны 06 дуга Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны засварын ажил ЗАА-БУ2018-110/420 дугаартай багц-1 ажлын гэрээг “Төвхөн трейд” ХХК-тай 2018 оны 06 дуга Rating: 0
scroll to top