“Төвхөн трейд” ХХК шалгарлаа

tender661-360x250

Засгийн гарын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.4 /Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцуудыг шинэчилнэ/-т, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн  2-25 /Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын ашиглалтын шаардлага хангахгүй эвдэрч зогссон цахилгаан шатуудыг шинэчлэх ажлыг эхлүүлнэ/-т тус тус заасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/110 тоот захирамж гарч нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 6 ширхэг цахилгаан шатны засварын ажил хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилын цахилгаан шатны засварын 2 багц ажлыг “Төвхөн трейд” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан тус цахилгаан шатуудын угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд захиалагчийн хяналтыг манай байгууллага хийж байна

“Төвхөн трейд” ХХК шалгарлаа Reviewed by on . Засгийн гарын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3. Засгийн гарын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3. Rating: 0
scroll to top