Беларусь улсын лифтны үйлдвэртэй хамтран ажиллахаар зөвшилцөж байна.

Беларусь улсын Могилевлифтмаш лифтны үйлдвэрийн инженерүүд болон удирдах зөвлөлийн гишүүд,  манай улсад байгаа ашиглалтын хугацаа дуусаж байгаа лифттэй танилцаж тулгамдаж буй асуудлуудтай танилцав.

  saddfghk

42641610_749863205355255_4758496826762461184_n-1

Беларусь улсын лифтны үйлдвэртэй хамтран ажиллахаар зөвшилцөж байна. Reviewed by on . Беларусь улсын Могилевлифтмаш лифтны үйлдвэрийн инженерүүд болон удирдах зөвлөлийн гишүүд,  манай улсад байгаа ашиглалтын хугацаа дуусаж байгаа лифттэй танилцаж Беларусь улсын Могилевлифтмаш лифтны үйлдвэрийн инженерүүд болон удирдах зөвлөлийн гишүүд,  манай улсад байгаа ашиглалтын хугацаа дуусаж байгаа лифттэй танилцаж Rating: 0
scroll to top