НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН”-Д НЭГДЛЭЭ.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж буй “Unfriend хөдөлгөөн” ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээнд нэгдэж хамтран ажиллалаа. Манай байгууллага өөрийн гэрээгээр хамтран ажилладаг аж ахуйн нэгж байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоо болон МСӨХДЗ-тэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу тус холбооны харьяа 360 сууц өмчлөгчдийн холбоонд дээрх арга хэмжээтэй холбоотой ухуулга сурталчилгааны материалыг хурдан шуурхай тарааж, цахилгаан шат болон мэдээллийн самбарт байршуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаад байна.

    1

2

НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН”-Д НЭГДЛЭЭ. Reviewed by on . Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран Rating: 0

Нийтэлсэн: 2018.09.05

scroll to top