Лифтийн бүтэц

Лифтийг машины өрөө, хонгил, худаг гэсэн 3 хэсэгт хуваана.
1. Машины өрөөнд:
- Хөдөлгүүр, редуктор, муфт, тоормос, хөтлөгч шкивээс бүрдсэн хөтлүүр /5/
- цахилгаан, электроникийн системийг удирдах, оношлох элементүүдийг багтаасан цахилгааны шит буюу хянах самбар /1/
- лифтийн ослоос хамгаалах хэрэгсэллийн нэг болох хурд хязгаарлагч /6/ байна.
2. Хонгилд: – бүхээг /2/,
- эсрэг ачаа /7/
- бүхээгний болон эсрэг ачааны хөдөлгөөнийг чиглүүлэгч зам төмөр
- Давхар бүрд хонгилын хаалга
- Төрөл бүрийн мэдрэгчүүд байна
3. Худагт: – Буфер /зөөллөгч тулгуур
- Үйлчилгээ хийхэд ашиглах цахилгааны блок
- Хурд хязгаарлагчийн чангалагч байрлана
Эдгээрийг дунд нь цахилгааны холболтын шугам, дүүжин кабель, үндсэн ба хурд хязгаарлагчийн татлага холбож өгнө.
elevator
Лифтийн бүтэц Reviewed by on . Лифтийг машины өрөө, хонгил, худаг гэсэн 3 хэсэгт хуваана. 1. Машины өрөөнд: - Хөдөлгүүр, редуктор, муфт, тоормос, хөтлөгч шкивээс бүрдсэн хөтлүүр /5/ - цахилга Лифтийг машины өрөө, хонгил, худаг гэсэн 3 хэсэгт хуваана. 1. Машины өрөөнд: - Хөдөлгүүр, редуктор, муфт, тоормос, хөтлөгч шкивээс бүрдсэн хөтлүүр /5/ - цахилга Rating: 0
scroll to top