Төрийн албан хаагчдын сургалт

     Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн үйлчилгээнд шинэ соёл, стандартыг нэвтрүүлэх, хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг бий болгох зорилгоор “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд, Нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Илтгэх ур чадварын үндэс” сургалт өнөөдөр болж өнгөрлөө. 56158015_273171136926318_1493725819514650624_n

56237557_797787380590077_3771846597244092416_n

        Мөн сургалтад НМТГ-ийн инновацийн мэргэжилтэн О.Ариунтуяа “UB ERP” дотоод удирдлагын системийн хэрэглээ, анхаарах асуудлууд, хүний нөөцийн удирдлагын модуль, цаг бүртгэл тайлангийн мэдээллэлийн тухай сургалтыг явуулсан билээ.

Төрийн албан хаагчдын сургалт Reviewed by on .      Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн үйлчилгээнд шинэ соёл, стандартыг нэвтрүүлэх, хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг б      Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн үйлчилгээнд шинэ соёл, стандартыг нэвтрүүлэх, хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг б Rating: 0
scroll to top