Өргөх байгууламжийн угсралт, ашиглалтын ажил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

“Эрүүл аюулгүй орчин – таны оролцоо” сэдэвт  сарын аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Монголын өргөх байгууламжийн мэргэжлийн холбоо, “Улаанбаатар Лифт” НӨҮГ, “Хьёндэ элеватор Монгол” ХХК нар хамтран Өргөх байгууламжийн салбарын үйлдвэрлэгч, угсралт, засвар үйлчилгээ, оношилгоо, сургалт хариуцсан, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй болон бусад тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлага, хяналт, бүрэн байдал хариуцагч инженер, техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр болж өнгөрлөө. Уг сургалтын зорилго нь өргөх байгууллагуудын хяналтын тогтолцоо сайжирч, өргөх байгууламжийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, шинэчлэлтийн ажил, галын техник технологи, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй дээшилж, ажилтнуудын болон иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахад орших билээ.

57059803_443551459777484_4117566240229163008_n

57188205_2061796103918964_8427099320813092864_n

Өргөх байгууламжийн угсралт, ашиглалтын ажил, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Reviewed by on . "Эрүүл аюулгүй орчин - таны оролцоо" сэдэвт  сарын аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Монголын өргөх байгуула "Эрүүл аюулгүй орчин - таны оролцоо" сэдэвт  сарын аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Монголын өргөх байгуула Rating: 0
scroll to top