Байгууллагын танилцуулга

“УЛААНБААТАР ЛИФТ” НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

     “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчит Үйлдвэрийн Газар нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 06 тоот тогтоол, Нийслэлийн Засаг Даргын 2012 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/184 тоот захирамжийн дагуу 2012 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хотын нийтийн зориулалттай орон сууц, барилга байгууламжийн лифтийн ашиглалт, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих чиглэлээр байгуулагдсан.

 Манай байгууллага олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд аж ахуйн гэрээний үндсэн дээр лифтэнд засвар үйлчилгээ, магадлал, туршилт, хяналт хийхийн зэрэгцээ лифтийн ашиглалт үйлчилгээний салбарыг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр бэхжүүлэх, тэдний мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, гадаад дотоодын сургалтанд хамруулах, ажилтнуудыг байнгын курсээр бэлтгэх, давтан сургах зэргээр салбарын хэмжээнд боловсон хүчний нэгдсэн бодлого явуулж, лифтийн үйлдвэрлэлийн  цех байгуулах, лифт үйлдвэрлэх, угсрах зорилготой.

       “Улаанбаатар лифт” Нийслэлийн Өмчид Үйлдвэрийн газрын  ажилтан, ажилчид ажиллах нөхцөлөөр бүрэн хангагдсан. Лифтийн ашиглалт засвар, үйлчилгээнд байнгын хяналт тавьж, техник үйлчилгээг тогтмол хийж, үйлдвэрийн  цехийг ашиглалтанд оруулсанаар иргэд, оршин суучдад тав тухтай аюулгүй орчин бүрдүүлэх юм.

    Image (36)picture 040Image (37)

 

 

scroll to top