Засвар, техникийн үйлчилгээ

ЛИФТЭНД ЗАСВАР, ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ТУХАЙ

                Лифтийг эвдрэл, гэмтэлгүй аюулгүй ашиглах үндсэн нөхцөл нь түүнд цаг тухайд нь техникийн үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэх явдал юм. Техникийн үйлчилгээний чанарын шалгуур нь лифт эвдрэхгүй, гацахгүй ажиллахад оршино. Техникийн үйлчилгээг чанартай хийснээр түүний ашиглалтын зардал эрс багасдаг. Иймд лифт эзэмшигч нарт анхааруулахад лифтийн ТҮ-г хийлгэхэд зардал битгий хэмнээрэй.

 Манай байгууллага гадны байгууллагын лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэдэг. Одоогоор бид  нийслэлийн хэмжээнд нилээд хэдэн лифтүүдийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэж байна.

  Лифтийн техникийн үйлчилгээгээр дараах 5 ажил гүйцэтгэдэг.

  1. Лифтэнд бүрэн цэвэрлэгээ хийнэ. Үүнд: Машины өрөөний тоног төхөөрөмж /өрөөг нь лифтчин цэвэрлэнэ/, хонгил, худгийн тоноглолыг хуурай, нойтноор цэвэрлэхээс гадна шетка, тоос сорогч хэрэглэх тохиолдол ч байдаг.
  2. Лифтийн бүх бэхэлгээ, холболтын эрэг болтыг чангална. Лифтэнд 1000 ширхэг болт хэрэглэдэг бол 1000 ширхэг болтонд түлхүүр хүргэн чангална. Үүний тулд иж бүрэн түлхүүр байхаас гадна, отвертка, тусгай түлхүүрүүд бас хэрэглэнэ. Тухайн болтыг чангалахад болт хөдөлж л байвал чангалах үүргээ гүйцэтгэж байна гэсэн үг юм.
  3. Лифтийн бүх тохиргоог хийнэ. Үүнийг лифтийн ашиглалтын зааврын дагуу гүйцэтгэнэ.
  4. Лифтийн тосолгоог хийж, шаардлагатай газар тосыг нэмнэ. Үүнийг лифтийн ашиглалтын зааврын дагуу гүйцэтгэнэ.
  5. Лифтийн паспорт дээр бичилт хийнэ. Энд гүйцэтгэсэн ажлыхаа талаар, дараагийн ТҮ хийхэд лифт эзэмшигчийн зүгээс бэлтгэх материалын талаар, цаашид ямар сэлбэг бэлтгэж байх талаар бичилт хийж гарын үсгээ зуран, лифт эзэмшигчийн төлөөлөгчид паспортыг хүлээлгэн өгнө.

Бид хариуцсан лифтэндээ сард 2 удаа ирнэ. Эхний ирэлтээр техникийн байдлыг үзээд паспорт дээр бичилт хийгээд явна, 2 дахь ирэлтээр ТҮ хийнэ.

 Харин лифт эзэмшигч байгуулага ТҮ хийх үед өөрийн төлөөлөгчөө байлган хяналт тавих ба тэр үед лифт ашиглалтын заавар, цахилгааны схем, лифтийн паспортыг бэлэн байлгах шаардлагатай. Лифтэнд ТҮ хийх ажлыг дээр бичсэний дагуу гүйцэтгэн, хамтран ажилласан нөхцөлд танай лифтэнд зүй бус дуудлага гарахгүй гэдэгт бид итгэлтэй байна.

scroll to top