Үйлчилгээ авах тухай

“Улаанбаатар Лифт” НӨҮГ-тай лифтийн ээлжит техникийн магадлал, засвар техник үйлчилгээний гэрээ байгуулахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт:

  • Албан бичгээр хандах
  • Лифтийн паспорт
  • Лифтчингийн үнэмлэх
  • Цахилгаан шатанд засвар, техник үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх гэрээ
scroll to top