Үйлчилгээ авах тухай

“Улаанбаатар Лифт” НӨҮГ-ын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт:

  • Лифтийн паспорт
  • Лифтчингийн үнэмлэх
  • Цахилгаан шатанд засвар, техник үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх гэрээ /”Улаанбаатар Лифт” НӨҮГ-ын гэрээ/
scroll to top